Tinh dầu Cao Cấp F5

280.000

Công thức đặc biệt từ Tinh dầu Vỏ Bưởi, dầu Argan và chiết xuất lá Nem